jatszo 1A népi játszóház programokat interaktív módon, a gyerekeket bevonva, megmozgatva, kiscsoportos foglalkozásokon (max. 40-50 fő/turnus) mutatjuk be elsősorban óvodás és alsó tagozatos korosztály számára. Nagyobb létszám esetén egymás után több (4-5) előadás is lehetséges.

Iskolai tanévhez kapcsolódóan havonta új programot ajánlunk, de kérhető önállóan, egy-egy ünnephez, jeles naphoz kapcsolódóan is.

Magyar népi- és történeti hangszerek bemutatója. (1 előadóval)

hangszerbemutatoMintegy 20-25 féle autentikus magyar népi és történeti hangszer, hangszerpótló, és játék hangkeltő eszköz bemutatása szóban, és zenében. Az előadáson magyar tájegységek dallamai, gyermekdalok, katonadalok, mulató- és táncdallamok, tréfás népdalok, balladák hallhatóak.

Általános iskolás (főként felső tagozatos korosztály), valamint felnőttek számára ajánlom. Rendhagyó énekórán, iskolai rendezvényen, nyári táborban, ismeretterjesztő elõadások keretében bemutatható program.

Magyar népi- és történeti hangszerek bemutatója. A fent ismertetett hangszerbemutató program - 2 előadóval - bemutatva.

hangszerbemutato

A hangszerbemutató műsor két előadóval bemutatva, valamint énekkel kiegészítve színesebbé, változatosabbá válik, mivel  lehetőség nyílik több hangszer egy időben történő megszólaltatására, bemutatva a tájegységekre jellemző hangszerpárosításokat, a hangszerekhez köthető meséket, hiedelmeket.

 

vasarfia14A század eleji vásári sokadalom hangulatát idézve - elsősorban óvodások és alsó tagozatos általános iskolások számára - ajánlja műsorát a két népzenész-zenetanár alkotta Színkópé Társulat.

A rendhagyó énekórán, irodalomórán, iskolai rendezvényen, nyári táborban bemutatható tréfás, zenés előadáson vásári kikiáltószövegek, népi hangszerek kíséretében vásárt idéző népdalok, megzenésített gyermekversek kerülnek bemutatásra.

Magyar tájegységek népzenéje

farsang5A főként általános- és középiskolásoknak, valamint felnőtt közönségnek szóló műsorban a nagyobb magyar tájegységek (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva) népzenéjét mutatjuk be. Megszólalnak a tájegységek jellegzetes hangszerei, hangszerpárosításai, bemutatva a terület népzenéjét, dallamait, népmeséit, játékait, népszokások dallamait.

Citera a magyar népzenében

citeramagyarnezeneben1Juhász Kitti és Kovács László előadása. A műsorban magyar tájegységek jellegzetes citerás dallamai szólalnak meg, bemutatva a hangszer típusait, készítés- és játéktechnikai fejlődősét a hagyományos citeramuzsikától a világzenéig.

Kovács László előadása

Still0306 00019Az előadáson a magyar citera típusait, történetét, készítési fortélyait ismerhetjük meg.

 

 

Táncház

IMG 1853Gyermekek számára a népszokásokra, népi játékokra épülő Cini-cini muzsika c. előadás keretén belül is tartunk rövid táncházat, egy hangszerjátékos (citera, tekerő, vagy duda) és egy táncos közreműködésével, ahol dunántúli táncokat tanítunk.

Népihangszer-készítés

hangszerkaszites3Természetes anyagokból (nád, dióhéj, bürökszár, agyag, viasz, stb.) egyszerűbb hangszerek elkészítése (állathangutánzó eszközök, ritmuseszközök, nádsíp, pánsíp, fuvola)

 

 

Georgia KovcsGeorgia Gulea brassói pánsípművész és Kovács László magyar népzenész 2013 óta dolgoznak együtt. Koncertprogramjuk címe: Crossroads, amely kifejezés a két nép kulturális kapcsolatára, kölcsönhatásaira utal. 

A koncertjeiken - elsősorban a magyar és román népzenei feldolgozásokon keresztül a két nép kulturális kapcsolatát hangsúlyozzák - de a pánsíp sokszínűsége révén igazi nemzetköziségre törekedve más - szefárd-zsidó, ír, angol, balkáni - népek zenei feldolgozásai, valamint történeti és örökzöld dallamok is hallhatók.